Слово КПРФ за 2009 год

Все выпуски газеты "Слово КПРФ" за 2018 год

Все выпуски газеты Ленинградского вестника “Слово КПРФ” за 2009 год:

“Ленинградский вестник” №1 (2009)

“Ленинградский вестник” №2 (2009)

“Ленинградский вестник” №3 (2009)

“Ленинградский вестник” №4 (2009)

“Ленинградский вестник” №5 (2009)

“Ленинградский вестник” №6 (2009)

“Ленинградский вестник” №7 (2009)

Слово КПРФ – ноябрь 2009